صنایع غذایی-داروئی-کشاورزی و دامداری هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.