صنایع سیمان-سنگ-شیشه و سرامیک هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.