صنایع شیمیائی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.