صنایع پتروشیمی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.