صنعت گچ و سیمان هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.