کانی های غیرفلزی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.