صنعت چوب و کاغذ هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.